Kontakt

61-706 Poznań, ul. Karola Libelta 1a/2

+48.536.087.175

biuro@cloudcube.pl

CloudCube Sp. z o.o.

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000460277 (NIP 7831699124, REGON 302417114).

Back to top